Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zostało powołane w 1997 roku przez Związek Banków Polskich. Jest to instytucja gromadząca dane obywateli oraz informacje na temat zaciąganych przez nich kredytach, historii finansowych oraz spłaty zobowiązań, a także ich terminowości. Misją Grupy BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństw uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez gromadzenie prawdziwej i rzetelnej informacji o użytkownikach w systemie międzybankowym. Jest to instytucja bardzo ważna w rozwoju finansowym i gospodarczym naszego kraju. System i rejestr prowadzony przez BIK zapobiega wszelkich nadużyciom, wyłudzeniom i nieuczciwym praktykom na rynku finansowym.

 

W pospolitym rozumieniu BIK jest po to, aby banki mogły zbierać informacje o klientach, wymieniać się nimi między sobą i kontrolować kredytobiorców. Baza BIK stanowi jakby ogromny zbiór wszelkich niezbędnych informacji, które pozwalają poznać już „na starcie” potencjalnego kredytobiorcę. A jak wiadomo dla banków historia kredytowa potencjalnego klienta jest bardzo ważna. Przed samym udzieleniem pożyczki osoba wnioskująca jest sprawdzana w bazie danych,a następnie poddana weryfikacji.

 

Często ludzie zastanawiają się czy są w BIK-u? Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jeśli jesteś osobą, która kiedykolwiek brała na przykład jakikolwiek kredyt gotówkowy, hipoteczny, mieszkaniowy czy na przykład kartę kredytową – na pewno będziesz widniał w bazie Biura Informacji Kredytowej. Skonsolidowany raport BIK z pewnością będzie zawierał kilka podstawowych informacji na temat pożyczkobiorców np.:

1)  o spłacanych przez nas zobowiązaniach finansowych, czyli niezakończonych (otwartych) procesach, gdzie podawane są takie informacje jak pożyczka nominalna, aktualna wartość zadłużenia i suma zobowiązania pozostałego do spłaty, a także wynikająca z naszych wpłat – terminowość oraz przybliżona data zakończenia pożyczki

2) o spłaconych zobowiązaniach finansowych, czyli takich, które zostały zamknięte. Jeśli pożyczkobiorca swoje długi spłacał w wyznaczonym terminie z pewnością zostanie to odnotowane pozytywnie w systemie i jego wiarygodność jako przyszłego kredytobiorcy wzrośnie. Gorzej jeśli osoba nie wywiązywała się dobrze ze swoich długów, to także zostanie to odnotowane. Wiarygodność takiej osoby z pewnością spadnie i może ona mieć w przyszłości problemy z otrzymaniem kredytu w banku… Bank zakładając większe ryzyko własne może zażądać dodatkowych zabezpieczeń, podnieść oprocentowanie kredytu czy odrzucić możliwość współpracy

3) informacje na temat składanych przez nas wniosków kredytowych, zapytań ofertowych w różnych instytucjach.

 

Pamiętać należy, że danych zawartych w raporcie BIK nie jesteśmy w stanie wymazać czy zmienić. Istnieje tylko możliwość korekty błędów i nieścisłości na pisemne uzasadnienie, które mogły pojawić się w systemie nie z winy kredytobiorcy. Tak więc jedynym rozwiązaniem poprawienia historii finansowej jest terminowe regulowanie zobowiązań finansowych, bo decydując się na wzięcie jakiegokolwiek kredytu należy liczyć się z tym, że bank zajrzy i prześwietli dokładnie naszą historie. BIK oceniając naszą rzetelność i wiarygodność finansową w podsumowaniu wystawia notę, którą będą sugerować się nasi przyszli kredytodawcy.

 

Wiele osób zastanawia się nad tym czy dostaną kredyt w banku skoro w przeszłości nie miały poprawnej historii spłat (niedotrzymywanie terminów, przypomnienia, wezwania do zapłaty itp.). Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo zależy to od wielu czynników i jest to sprawa do rozpatrzenia indywidualnego. Często są sytuacje, że klient dawno temu popadł w problemy finansowe i z przyczyn niezależnych od niego np. wypadek, utrata pracy nie był w stanie płynnie regulować swoich zobowiązań finansowych. Jednak z upływem czasu jego sytuacja się poprawiła i stał się mimo ciężkiej historii z przeszłości, obecnie wiarygodnym kredytobiorcom.

 

Jak już zostało wspomniane wcześniej BIK to wykaz informacji obejmujący dane z systemu bankowego. Warto więc uzupełnić tą myśl tym, że banki nie widzą pożyczek, które zostały wzięte poza systemem bankowym. Wiele firm pożyczkowych, a także prywatnych udzielających tzw. chwilówek nie jest sprawdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i informacje o ich klientach i działalności nie trafiają do BIK-u. Działa to na korzyść konsumentów, którzy zwracają się do banku z prośbą o przyznanie kredytu, a bank przeglądając ich historię i zdolność kredytową nie jest w stanie dojrzeć pozabankową chwilówkę (chyba, że osoba zainteresowana samoistnie złoży taką deklarację). Jest to w pewnym stopniu ukłon w stronę konsumentów, którzy w razie problemów mogą ratować się w banku ubiegając się o wyższy kredyt z dłuższym okresem do spłaty niż zazwyczaj proponowane jest to w instytucjach parabankowych.

 

Podsumowując trzeba jednogłośnie stwierdzić, że BIK choć czasem dla nie któryś wydaje się przeszkodą, to na pewno odgrywa ogromną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju. Z jednej strony zabezpiecza on banki, pozwala dokładnie oszacować  ich ryzyko, a z drugiej strony w przypadku uczciwych kredytobiorców buduje ich pozytywną historię i wiarygodność finansową – co w przyszłości na pewno wpłynie korzystnie o ich ubieganie się o pożyczki na różnego rodzaju cele.

Kategorie: BIK

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.